Program 2023

Registrering

12:30

Velkomen

Høddstatus

13:30

Marianne Kvinnesland / Sparebanken Møre

13:50

Vegard Vollsæter / Clarksons Norway AS

Markedsoversikt - Nybyggstrender innenfor Offshore Energiprodukson

14:10

Pause

14:30

Tony Christian Tiller / Equinor

14:50

Lisa E. Haugan / Kongsberg Maritime AS

Hvordan vi skaper maritim fremtid sammen

15:10

Pause

Mat Brudevoll

15:30

Svein Ove Haugen / Uptime

16:00

Håvard Haanes / Entec Group

ENTEC - en bærekraftig vekstreise

16:20

Marius Bergseth / Olympic Subsea ASA

Olympic Offshore Wind

16:40

Kulturinnslag

17:00

Pause

17:15

Robin Dale Oen

Sosialentreprenør og vinnarskalle

17:45

Jan Åge og Åge

18:15

Avslutning

18:35

Middag

19:19