Påmelding

Leverandørkonferansen 2023
Quality Hotel Ulstein, 4. mai
Påmeldingsfrist: 4. mai

Pris for påmelding

kr 3 900,- /Kr. 2 400,- per ekstra deltakar frå same bedrift. Pris inkluderar forelesning og middag om kvelden. Faktura vert tilsendt.

Overnatting

Dei som ynskjer overnatting bestiller dette direkte med Quality Hotel Ulstein. Avtalt pris er 1600,- inkludert frokost. Hotellet kan kontaktast på tlf 700 13 000, eller ved å sende ein mail til q.ulstein@choice.no.

Påmelding av mange deltakarar frå samme bedrift

Ynskjer du å melde på fleire enn 19 stk? Send mail direkte til gardshol@hodd.no.

Påmeldinga for Leverandørkonferansen 2023

  Deltakar 1: Forelesning m/ middag, kr 3900,-

  Deltakar 2: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 3: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 4: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 5: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 6: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 7: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 8: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 9: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 10: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 11: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 12: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 13: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 14: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 15: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 16: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 17: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 18: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Deltakar 19: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

  Dersom du ynskjer å bestille profileringspakke, ta direkte kontakt med Andre Gardshol: gardshol@hodd.no.

   Deltakar 1: Forelesning m/ middag, kr 3900,-

   Deltakar 2: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 3: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 4: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 5: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 6: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 7: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 8: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 9: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 10: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 11: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 12: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 13: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 14: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 15: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 16: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 17: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 18: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Deltakar 19: Forelesning m/ middag, kr 2400,-

   Dersom du ynskjer å bestille profileringspakke, ta direkte kontakt med Andre Gardshol: gardshol@hodd.no.