Påmelding

Leverandørkonferansen 2024
Quality Hotel Ulstein, 7. mai
Påmeldingsfrist: 2. mai

Pris for påmelding

kr 3 900,- /Kr. 2 900,- per ekstra deltakar frå same bedrift. Pris inkluderar forelesning og middag om kvelden. Faktura vert tilsendt.

Overnatting

Dei som ynskjer overnatting bestiller dette direkte med Quality Hotel Ulstein. Avtalt pris er 1600,- inkludert frokost. Hotellet kan kontaktast på tlf 700 13 000, eller ved å sende ein mail til q.ulstein@choice.no.

Påmelding av mange deltakarar frå samme bedrift

Ynskjer du å melde på fleire enn 19 stk? Send mail direkte til gardshol@hodd.no.

Påmeldinga for Leverandørkonferansen 2024

  Deltakar 1: Forelesning m/ middag, kr 3900,-

  Deltakar 2: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 3: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 4: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 5: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 6: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 7: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 8: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 9: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 10: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 11: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 12: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 13: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 14: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 15: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 16: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 17: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 18: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Deltakar 19: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

  Dersom du ynskjer å bestille profileringspakke, ta direkte kontakt med Andre Gardshol: gardshol@hodd.no.

   Deltakar 1: Forelesning m/ middag, kr 3900,-

   Deltakar 2: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 3: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 4: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 5: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 6: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 7: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 8: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 9: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 10: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 11: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 12: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 13: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 14: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 15: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 16: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 17: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 18: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Deltakar 19: Forelesning m/ middag, kr 2900,-

   Dersom du ynskjer å bestille profileringspakke, ta direkte kontakt med Andre Gardshol: gardshol@hodd.no.

   Avbestillingsvilkår

   Dagar før arrangementet

   Avbestilling

   Inntil 30 dagar

   Heile arrangementet og evt. innbetalt forskot vert tilbakebetalt

   Inntil 20 dagar

   Opptil 50% av beløpet blir tilbakebetalt

   Inntil 10 dagar

   Opptil 25% av beløpet blir tilbakebetalt

   Inntil 5 dagar

   Opptil 10% av beløpet blir tilbakebetalt

   Inntil 1 dag

   Opptil 5% av beløpet blir tilbakebetalt

   *Ved avbestilling utover nemnte fristar vert kunden belasta med 100% av opprinneleg pris på heile arrangementet.