Leverandørkonferansen

Leverandørkonferansen 2022

Energi og framdrift

Quality Hotel Ulstein | 5. mai

Velkomen til Leverandørkonferansen 2022

Hødd Fotball inviterer til årets Leverandørkonferanse på Quality Hotel Ulstein, torsdag 5. mai! Leverandørkonferansen er ein av dei viktigaste møteplassane for den maritime industrien i regionen, og kvart år kjem nokre av dei fremste næringslivsleiarane å delar sine synspunkt på marknaden og korleis dei trur utsiktene ser ut. Difor er det særs viktig å vere til stades for å høyre om bransjen si framtid. Leverandørkonferansen har blitt arrangert i over 20 år og ca. 200 deltakarar har vore med på konferansen kvart år. 

Innkjøparar og andre leiarar frå blant anna følgande bedrifter deltek på årets konferanse: 
Ulstein Group, Kongsberg Group, Island Offshore, Green Yard Kleven, Myklebust Verft og mange fleire bedrifter vil vere til stades. 

Foredragshaldarar

Desse kjem til Leverandørkonferansen 2022.
Jan Aage Fjortoft

Jan Åge Fjørtoft

Programleiar

Åge Hareide

Fotballekspert

Wenche H. Andersen

Executive Vice President Propulsion & Engines, Kongsberg Maritime

Geir Bjørkeli

CEO, Corvus Energy

Eldar Sætre

Tidlegare konsernsjef, Equinor

Jens Berge

CEO, Norwegian Hydrogen

Ole Kristensen

CTO, Teige Rederi

Jorulf Nergard

Vice President Market Development Marine, ABB

Trond Lars Nydal

Adm. direktør, Sparebanken Møre

Sandra Ness

Leiar for klima og miljø, Havila Kystruten

Jesper Skjong

Markedsanalytiker, Fearnley Offshore Supply

Linda Hofstad Helleland

Høyres næringspolitiske talsperson.

ÅRETS TEMA

Energi og framdrift

Energi og framdrift er årets tema på leverandørkonferansen og her vil næringslivsleiarane seie litt om kva utfordringar og moglegheiter som dei ser for seg i det grøne skiftet. Kva type energi og alternative energikjelder vil den maritime industrien kunne nytte seg av i framtida? 

Kontakt

Stad for konferansen

Quality Hotel Ulstein
Sjøgata 10
6065 Ulsteinvik

Quality Hotel Ulstein

E-post: q.ulstein@choice.no
Telefon: 700 13 000

Adresse IL Hødd Fotball

IL Hødd Fotball
Høddvollvegen 30
6065 Ulsteinvik

Kontakt

E-post: gardshol@hodd.no
Telefon: 995 42 159